top of page

ติดตั้งพื้นใช้เหล็กกล่องหรือตงไม้ดี?

“ตง” คืออะไร ? ตงคือส่วนประกอบในโครงพื้นที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก และถ่ายน้ำหนักสู่คาน

การทำโครงสร้างพื้น สามารถเลือกใช้ ตงไม้ หรือตงเหล็ก โดยมีขนาดและระยะห่างของตงแตกต่างกันไปตามการรับน้ำหนัก รวมถึงขนาดและวัสดุ ที่จะนำมาติดตั้ง

โครงสร้างไม้สังเคราะห์ หรือ ตงไม้เทียม เป็นโครงสร้างที่นิยมใช้ในงานติดตั้งไม้เทียม โดยมีหลากหลายรูปแบบการนำไปออกแบบโครงสร้าง ทั้งตงแบบยกขา ที่สามารถยกขาได้สูงสุดถึง 1 เมตร ส่วนข้อดีของตงไม้เทียม คือในเรื่องความแข็งแรง และทนทานหมดห่วงเรื่องสนิมและการผุกร่อน ของโครงสร้าง

บ้านส่วนตัวลูกค้า

บ้านส่วนตัวลูกค้า

บ้านส่วนตัวลูกค้า

โครงสร้างเหล็ก เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงและราคาถูก สิ่งควรระวังเกี่ยวกับเหล็กกล่องคือเรื่องของการเกิดสนิม อาจทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหายได้

บ้านส่วนตัวลูกค้า